.

.

lunes, 17 de diciembre de 2012

El cementiri nuclear no es mourà de Conca

El Tribunal Suprem desestima la petició dels ajuntaments d'Ascó i Yebra perquè se suspengués l'acord del Consell de Ministres


Una interlocutòria del Tribunal Suprem (TS) ha desestimat la petició dels ajuntaments d'Ascó i Yebra de suspendre la decisió del Consell de Ministres que va atorgar a Villar de Cañas (Conca) l'únic magatzem temporal centralitzat (MTC) de residus nuclears que es construirà a Espanya.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el TS acorda que "no pertoca suspendre l'eficàcia de l'acord del Consell de Ministres de 30 de desembre de 2011 pel qual s'aprova la designació del municipi de Villar de Cañas (Conca) com a emplaçament del magatzem temporal centralitzat de combustible nuclear gastat i residus radioactius d'alta activitat i el seu centre tecnològic associat ".

Els ajuntaments de Yebra (Guadalajara) i Ascó (Tarragona) van interposar davant del TS un recurs contenciós-administratiu contra l'acord del Consell de Ministres pel qual s'aprovava la designació del municipi de Villar de Cañas (Conca) com a emplaçament de l'MTC i sol·licitaven la suspensió cautelar d'aquest acord.

Tots dos ajuntaments recurrents havien presentat, cadascun, la seva pròpia candidatura per acollir en els seus respectius territoris aquestes instal·lacions i havien participat en la convocatòria pública convocada a l'efecte.

Sobre això, el TS afirma que "les raons al·legades pels demandants en suport de la seva pretensió cautelar són del tot insuficients", ja que es limiten a manifestar que l'execució de l'acte impugnat "podria fer perdre la finalitat legítima d'aquest recurs, ja que la designació de l'emplaçament anirà seguida de la seva construcció del costosíssim i important projecte de l'MTC, el que farà material i econòmicament impossible traslladar l'MTC o situar-lo en un altre municipi en cas que sigui procedent a conseqüència d'aquest recurs".

Igualment, el Suprem assenyala que "els ajuntaments recurrents no addueixen que se'ls causi, a ells en concret, un perjudici irreparable o de difícil reparació, als efectes de la ponderació dels interessos en conflicte". I prossegueix que "la seva apel·lació nominal als interessos generals és en certa manera tautològica quan insisteixen que el dany a aquest interès es produiria perquè l'acord no ho garanteix, qüestió que lliguen indegudament amb la major o menor aparença de bon dret de la seva demanda".

És per això pel que el TS procedeix a "denegar la mesura sol·licitada", i indica que "no pertoca suspendre l'eficàcia de l'acord del Consell de Ministres de 30 de desembre de 2011 per qual s'aprova la designació del municipi de Villar de Cañas (Conca) com a emplaçament del magatzem temporal centralitzat de combustible nuclear gastat i residus radioactius d'alta activitat i el seu centre tecnològic associat".

A més, el Suprem imposa les costes als dos ajuntaments recurrents, Yebra i Ascó.

No hay comentarios: